Ed Dumrese  Voorzitter Ed Dumrese

Marijke van Veen  Secretaris Marijke van Veen

  Penningmeester Martijn Knottnerus

Martijn Knottnerus  Lid Anton Slofstra

Martien van Hemmen  Lid Martien van Hemmen